gastronomia
 
Encyklopedia PWN
gastronomia
[fr. < gr. gastḗr ‘żołądek’, nómos ‘prawo’, ‘ustawa’],
działalność o charakterze produkcyjno-usługowym, obejmująca prowadzenie otwartych zakładów żywienia zbiorowego: restauracji, barów, gospód, bufetów, stołówek, garmażerii itp.;
przekształciła się częściowo w przemysł gastronomiczny, o zorganizowanym zapleczu wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych, tj. centralnej rozbieralni mięsa, garmażerii, kuchni itp.; też sztuka kulinarna, sztuka przyrządzania potraw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia