ksoanon
 
Encyklopedia PWN
ksoanon, gr. xóanon,
w staroż. Grecji określenie najstarszych, zwykle drewnianych, wizerunków kultowych w kształcie słupa z opracowaną głową, którym ze względu na archaiczny charakter oddawano szczególną cześć i przypisywano czasami właściwości magiczne, a także wiązano z nimi różne legendy;
znaczenie tego terminu w starożytności nie jest do końca jasne, nie dotyczył on bowiem wszystkich archaicznych posągów, stosowano go natomiast także do posągów z czasów rzym., przedstawień wykonanych z różnych materiałów, nie zawsze o charakterze kultowym, a nawet nie będących wizerunkami bóstw.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia