krzyżowanie zwierząt
 
Encyklopedia PWN
krzyżowanie zwierząt,
kojarzenie płciowe osobników należących do różnych ras (k.z. międzyrasowe, metyzacja), do różnych odmian lub linii hodowlanych, znacznie rzadziej należących do różnych gat. (k.z. międzygatunkowe, bastardyzacja), np. konia z osłem (muł);
rozróżnia się: krzyżowanie rasotwórcze — przy wytworzeniu nowej rasy; wypierające — gdy celem jest gruntowna przemiana danej rasy lub pogłowia bezrasowego; uszlachetniające — przy wprowadzeniu do rasy uszlachetnianej brakujących cech lub polepszenie istniejących; użytkowe — mające na celu uzyskanie do bezpośredniego użytkowania (np. mięsnego, mlecznego) mieszańców łączących w sobie pożądane cechy form wyjściowych, często spotęgowane (zjawisko heterozji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia