krzyszkowski pokój 1157
 
Encyklopedia PWN
krzyszkowski pokój 1157,
układ zawarty w Krzyszkowie (koło Poznania) między Bolesławem IV Kędzierzawym a cesarzem Fryderykiem I Barbarossą;
Bolesław złożył cesarzowi hołd i obiecał płacenie trybutu; cesarz wycofał się z poparcia dla Władysława II, wygnanego przez Bolesława.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia