kreacja par
 
Encyklopedia PWN
kreacja par, tworzenie par,
proces jednoczesnego powstawania cząstki i antycząstki;
np. proces przemiany fotonu o dostatecznie dużej energii (większej od sumy mas powstających cząstek — 1,022 MeV/c2 = 1,602 · 10−13 J), oddziałującego z polem elektrostat. jądra atomowego lub elektronów w atomie, w parę elektron–pozyton; możliwe jest również powstawanie pary nukleon–antynukleon (dla energii większych niż 1,876 GeV/c2 = 3,0 · 10−10 J) oraz par mionowych. Procesem odwrotnym jest anihilacja par.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia