kraniologia
 
Encyklopedia PWN
kraniologia
[gr. kraníon ‘czaszka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział antropologii zajmujący się opisem i pomiarem czaszek człowieka i naczelnych;
posługuje się technikami pomiarowymi puszki mózgowej i twarzoczaszki (kraniometria), opartymi na ściśle zdefiniowanych punktach antropometrycznych (antropometria), a także metodami opisu cech niemetrycznych uwzględniających kształt całej czaszki lub jej elementów, dokonywanymi zazwyczaj na podstawie graficznych schematów, obserwacji zmian patologicznych wrodzonych i nabytych oraz badań z zastosowaniem technik fot. (fotografia świetlna, rentgenowska, tomografia komputerowa); obserwacje kraniologiczne stanowią podstawę do obiektywnego opisu służącego m.in. analizie porównawczej, ocenie płci zmarłego, ocenie wieku w chwili zgonu, niekiedy umożliwiają wnioskowanie o stanie biol. osoby, której szkielet jest badany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia