koparka
 
Encyklopedia PWN
koparka, czerparka,
maszyna, często samojezdna, przeznaczona do odspajania gruntu (przy robotach ziemnych) lub kopaliny (w górnictwie odkrywkowym), przemieszczania urobku na niewielką odległość, ładowania na środki transportu lub odkładania;
k. charakteryzuje pojemność naczynia roboczego (czerpaka): łyżki podsiębiernej lub przedsiębiernej, zbieraka bądź chwytaka; rozróżnia się k. o pracy ciągłej — k. wielonaczyniowe (z wieloma naczyniami przymocowanymi do obwodu koła lub do łańcucha obiegającego ramę wysięgnika) oraz okresowej — k. jednonaczyniowe (z jednym naczyniem do odspajania, czerpania i przemieszczania materiału, popularne w budownictwie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia