wielonaczyniowe

Encyklopedia PWN

koparka, czerparka,
maszyna, często samojezdna, przeznaczona do odspajania gruntu (przy robotach ziemnych) lub kopaliny (w górnictwie odkrywkowym), przemieszczania urobku na niewielką odległość, ładowania na środki transportu lub odkładania;
koronaroplastyka
[łac.-gr.],
angioplastyka tętnic wieńcowych, przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka, PTCA,
zabieg kardiologii interwencyjnej, poszerzenie światła tętnicy wieńcowej cewnikiem z balonem wprowadzonym przezskórnie drogą nakłucia jednej z tętnic obwodowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia