konwencja o zakazie broni chemicznej
 
Encyklopedia PWN
konwencja o zakazie broni chemicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,
wielostronna umowa międzynar. o całkowitym zakazie stosowania, produkcji, składowania broni chem. i handlu nią, wyłożona do podpisu 13 I 1993 w Paryżu i podpisana przez 127 państw, weszła w życie 29 IV 1997;
ratyfikowana przez Polskę 1995; jest to pierwsza umowa przewidująca całkowitą eliminację broni chem.; kontrolę nad realizacją konwencji ma sprawować utworzona 1993 Międzynar. Organizacja ds. Zakazu Broni Chem.; większość państw arab. (producentów broni chem.) uzależniła podpisanie konwencji od przystąpienia Izraela do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądr. (nieproliferacja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia