konsonans
 
Encyklopedia PWN
konsonans
[łac. consonans ‘zgodnie brzmiący’],
muz. współbrzmienie 2 lub więcej dźwięków (k. harmoniczny: dwudźwięk lub akord konsonansowy) bądź następstwo 2 dźwięków (k. melodyczny) odbieranych i uznawanych w danej epoce za zgodne, harmonijne — w przeciwieństwie do dysonansu;
np. w harmonice tradycyjnej: interwały czyste, tercje i seksty wielkie i małe, trójdźwięki durowe i molowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia