końskie szerokości
 
Encyklopedia PWN
końskie szerokości,
żegl. używana niekiedy przez żeglarzy nazwa szerokości geograficznych między 30. a 35. równoleżnikiem na obu półkulach;
odznaczają się słabymi wiatrami i częstymi okresami ciszy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia