konsiliencja
 
Encyklopedia PWN
konsiliencja
[łac.],
poszukiwanie wzajemnych zależności i związków między zjawiskami badanymi przez specjalistów z różnych dyscyplin nauk., wykorzystujących różne, ale właściwe tym dyscyplinom metody i narzędzia badawcze;
stanowi podstawowe założenie nauk.-badawczej współpracy wielodyscyplinarnej, w wyniku której powstały nowe, interdyscyplinarne gałęzie wiedzy, jak np.: biotechnologia, socjobiologia, psychologia środowiskowa, inżynieria genetyczna, sozologia, ekologia hist., inwentyka, memetyka, zabytkoznawstwo, konserwatorstwo. W szkołach wyższych coraz częściej podejmuje się studia o charakterze konsiliencyjnym — łączące kilka tradycyjnych kierunków; taką koncepcję realizują studia wg formuły STS (ang. Science, Technology and Society) na uniwersytetach amer. (m.in. Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, Stanford University, State University of North Carolina w Raleigh) oraz eur. (np. Dublin City University, University of Manchester, Imperial College London, University of Amsterdam); typowym sposobem poszerzenia wiedzy przekazywanej podczas studiów (także w Polsce) są takie kierunki, jak kulturoznawstwo oraz politologia, pomijają one jednak elementy edukacji technicznej.
Bibliografia
E.O. Wilson Konsiliencja. Jedność wiedzy, Warszawa 2002.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia