komuna rolna
 
Encyklopedia PWN
komuna rolna,
jedna z wczesnych form zespołowej gospodarki rolnej w ZSRR, w której uspołecznieniu podlegały nie tylko środki produkcji i całość wytworzonej produkcji, lecz również jej podział i spożycie (z reguły na zasadzie wyrównawczej);
pod koniec lat 20. zostały przekształcone w kołchozy (kolektywizacja rolnictwa). Odwrotny proces występował w ChRL, gdzie roln. spółdzielnie produkcyjne 1958 zostały przekształcone w komuny lud., dominujące tam przez pewien czas, a 1978–88 likwidowane bądź poddawane gruntownym przemianom; formą k.r., która dotychczas sprawdziła się w praktyce, są kibuce w Izraelu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia