komplementarność
 
Encyklopedia PWN
komplementarność,
ekon. uzupełnianie się dóbr,
przeciwieństwo ich zastępowania się, czyli substytucji; dobra są względem siebie komplementarne, gdy posiadanie jednego powoduje występowanie zapotrzebowania na inne, np. żeby skorzystać z samochodu, niezbędne jest paliwo (samochód osobowy i paliwo to komplementarne dobra konsumpcyjne), żeby uruchomić koparkę, potrzebny jest operator (koparka i operator to komplementarne czynniki produkcji); wysoki stopień komplementarności występuje wtedy, gdy posiadanie jednego dobra jest nieodzownym warunkiem użytkowania innego; stopień komplementarności mierzy się za pomocą mieszanej elastyczności popytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia