substytucja
 
Encyklopedia PWN
substytucja
[łac. substitutio ‘podstawianie’],
ekon. wzajemne zastępowanie się dóbr;
dobra substytucyjne zaspokajają te same potrzeby (np. masło i margaryna); przeciwieństwem substytucji jest komplementarność — uzupełnianie się dóbr (np. benzyna i samochód to dobra komplementarne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia