koda
 
Encyklopedia PWN
koda
[wł.],
coda,
muz. końcowy odcinek utworu muzycznego lub jego części (np. formy sonatowej), nawiązujący przeważnie do materiału tematycznego poprzednich odcinków;
specjalny typ kody, opartej na tzw. nucie pedałowej (długotrwałym dźwięku basowym), występuje w fudze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia