katechizm
 
Encyklopedia PWN
katechizm
[gr. katēchismós ‘nauczanie’],
pierwotnie samo nauczanie wiary;
za pierwszy katechizm można uznać Naukę Dwunastu Apostołów (Didache); w katolicyzmie wzorem katechizmu jest Katechizm trydencki (Katechizm rzymski), wydany 1566 na polecenie soboru trydenckiego, będący syntezą dogmatyki i moralności katolickiej, natomiast w protestantyzmie — Mały katechizm i Duży katechizm M. Lutra z 1529, a w tradycji ewangelicko-reformowanej Katechizm heidelberski z 1563; w Polsce pierwszy katechizm ukazał się 1553 (Confessio fidei catholicae Christiana S. Hozjusza), współczesne są Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wydanie polskie 1994) oraz Katechizm Kościoła Prawosławnego (2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia