kąt graniczny
 
Encyklopedia PWN
kąt graniczny,
fiz. maks. kąt padania fali na płaszczyznę rozdzielającą 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania, dla którego spełnione jest prawo Snella;
gdy fala pada pod k.g. od strony ośrodka o większym współczynniku załamania, kąt załamania jest kątem prostym; gdy kąt padania fali jest większy od k.g., następuje jej całkowite odbicie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia