karencja
 
Encyklopedia PWN
karencja
[łac.],
roln. prawnie ustalony czas, jaki musi upłynąć od ostatniego chem. zabiegu ochrony roślin do zbioru plonu rośliny potraktowanej pestycydem;
w tym czasie pozostałości pestycydu spadają poniżej poziomu tolerancji (ewentualnej szkodliwości); okres karencji jest ustalany indywidualnie dla różnych pestycydów i wynosi od kilku dni do kilku tygodni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia