kanały międzynarodowe
 
Encyklopedia PWN
kanały międzynarodowe, kanały morskie,
prawo sztuczne drogi wodne, łączące 2 otwarte dla żeglugi międzynarodowej obszary morskie, na których obowiązuje wolność żeglugi ustanowiona umowami międzynarodowymi;
umiędzynarodowienie kanału nie wpływa na położenie prawne tzw. strefy kanału, która stanowi integralną część terytorium państwa; wolność żeglugi, która nie wyklucza pobierania opłat za przepływ, obowiązuje obecnie na 3 kanałach międzynarodowych: Sueskim, Panamskim i Kilońskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia