kalendarz słowiański
 
Encyklopedia PWN
kalendarz słowiański,
mało znany, zawierał zarówno elementy rachuby słonecznej (nazwy miesięcy nawiązujące do zjawisk w przyrodzie i zajęć rolniczych), jak i księżycowej (np. w języku polskim „miesiąc” — nazwa jednostki czasu i Księżyca);
rok Słowianie dzielili na 4 pory, przy czym lato dawało jednocześnie nazwę całemu cyklowi rocznemu; w krajach słowiańskich nazwy dni tygodnia najczęściej pochodzą od ich pozycji w tygodniu, z wyjatkiem niedzieli — dzień Pański, dzień odpoczynku i soboty (od szabatu); po przyjęciu chrześcijaństwa zastąpiony przez kalendarz juliański.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia