jurysdykcja
 
Encyklopedia PWN
jurysdykcja
[łac.],
uprawnienie organu państwa do rozstrzygania spornych spraw przez ustalenie i ocenianie faktów oraz określanie ich prawnych konsekwencji;
także zakres terytorialny, osobowy lub rzeczowy, na który rozciągają się te uprawnienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia