jednostka budżetowa
 
Encyklopedia PWN
jednostka budżetowa,
w Polsce państwowa jednostka organizacyjna (także jednostka organizacyjna gminy), której dochody i wydatki są objęte w pełnej wysokości budżetem;
jednostka budżetowa jest konstrukcją prawa finansowego; zgodnie z prawem budżetowym jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi, których wydatki nie zależą od dochodów, ale są pokrywane bezpośrednio z budżetu zgodnie z kredytami budżetowymi, zaś dochody są odprowadzane do budżetu; jednostki budżetowe są powoływane i likwidowane przez dysponentów budżetu; zalicza się do nich: organy administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, wojsko, jednostki organizacyjne w sferze oświaty, zdrowia itp.; ich celem nie jest działalność gospodarcza nastawiona na zysk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia