intyna
 
Encyklopedia PWN
intyna
[łac. intus ‘wewnątrz’],
bot. wewnętrzna warstwa ściany mikrospory (zwana sporodermą) zawierająca mikrofibryle celulozowe i pektyny, niezawierająca sporopoleniny w ziarnach pyłku z aperturami w sporodermie;
podczas wytwarzania łagiewki pyłkowej intyna ulega rozluźnieniu, przekształcając się w rosnącą ścianę ma wierzchołku łagiewki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia