interpunkcja
 
Encyklopedia PWN
interpunkcja
[łac.],
stawianie w piśmie znaków przestankowych, zasady przestankowania, ogół znaków pisarskich;
systemy i. różnią się w poszczególnych językach; w języku pol.: kropka (.), przecinek (,), dwukropek (:), średnik (;), pytajnik (?), wykrzyknik (!), wielokropek (...), myślnik, czyli pauza (—), nawias (), cudzysłów („ ”); interpunkcję zalicza się do szeroko rozumianej ortografii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia