interpreter
 
Encyklopedia PWN
interpreter
[ang.],
interpretator,
inform. program wykonujący program zapisany w pewnym języku programowania w ten sposób, że tekst programu jest czytany i natychmiast wykonywany (odwrotnie niż w przypadku kompilatora, tłumaczącego tekst programu na postać, którą można potem wielokrotnie wykonywać);
i. jest zwykle wolniejszy od kompilatora, ale pozwala łatwo zatrzymać wykonanie programu w dowolnym miejscu, sprawdzić jego stan, stwierdzić błąd w czasie wykonywania, zmienić wykonywany program itp., w związku z czym jest używany przy uruchamianiu nowych programów oraz przy wykonywaniu instrukcji wprowadzanych przez użytkownika bezpośrednio z klawiatury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia