inteligencja
 
Encyklopedia PWN
inteligencja
[łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’,‘rozum’],
filoz. w antropologii filozoficznej starożytności i średniowiecza oraz w nurtach nawiązujących do tych epok czynność intelektu, polegająca na aktualnym rozumieniu poznawanej rzeczy;
w metafizyce arystotelesowskiej i neoplatońskiej — czysty intelekt będący samodzielną substancją duchową; tę ostatnią utożsamiano niekiedy, odwołując się do religii, z aniołami lub duszami sfer niebieskich.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia