industrioziemne i urbanoziemne gleby
 
Encyklopedia PWN
industrioziemne i urbanoziemne gleby,
rząd w dziale gleb antropogenicznych;
występują gł. na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, są spotykane także na terenach roln.; obejmują utwory glebowe powstałe pod wpływem niszczącego działania człowieka — jako wynik wzmożonej presji niekorzystnych procesów związanych gł. z rozwojem przemysłu i gospodarki komunalnej (m.in. zniekształcenia mech. lub zniszczenia gleb, np.: kopalnictwo odkrywkowe, hałdowanie, ugniatanie, prace budowlane i drogowe, emisja dymów i pyłów, nadużywanie chem. środków ochrony roślin); wyróżnia się 4 typy: 1) gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu, 2) gleby antropogeniczne próchniczne, 3) pararędziny antropogeniczne, 4) gleby antropogeniczne słone; przydatność gleb industrioziemnych i urbanoziemnych można poprawić przez rekultywację i regradację gleb.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia