import
 
Encyklopedia PWN
import
[łac.],
ekon. przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym;
transakcje importowe mogą być realizowane bezpośrednio między producentami i odbiorcami (import bezpośredni), bądź poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, które występują jako pośrednicy w handlu (import pośredni).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia