immunoterapia
 
Encyklopedia PWN
doraźne efekty immunoterapeutyczne można uzyskiwać ponadto przez wstrzyknięcie surowic odpornościowych, zawierających gotowe przeciwciała, lub poprzez podanie innych efektorowych elementów układu (np. interleukina IL-2, interferon IFN-γ).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia