ideogram
 
Encyklopedia PWN
ideogram
[gr. idéa ‘wyobrażenie’, ‘pojęcie’, grámma ‘zapis’],
znak graficzny wyrazu, oddający pojęcia, a nie poszczególne dźwięki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia