ichtiologia
 
Encyklopedia PWN
ichtiologia
[gr. ichthýs ‘ryba’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem rozmieszczenia, biologii, ekologii, fizjologii, morfologii, embriologii, anatomii ryb, ich pochodzeniem i ewolucją oraz systematyką obecnie żyjących, jak i wymarłych gatunków.
Zapoczątkowały ją prace Arystotelesa (opis 118 gat. ryb); w XVI w. pojawiły się pierwsze nauk. opracowania (Francuzi — G. Rondelet i P. Belon, oraz Włoch I. Salviani), 1738 pierwsza praca systematyczna Ichthyologia P. Artediego, 1828–49 podstawowa, oparta na anatomii i zbliżona do układu naturalnego klasyfikacja ryb G. Cuviera i A. Valenciennes’a (Histoire naturelle des poissons, t. 1–22). W Polsce początki ichtiologii przypadają na XVII w. i wiążą się z pracami J. Jonstona i J.T. Kleina, jednak właściwy rozwój ichtiologii nastąpił dopiero od 2. poł. XIX w. i obejmował badania fauny ryb (A. Wałecki), fizjografię i gospodarkę rybną (M. Nowicki-Siła), systematykę i zoogeografię (B. Dybowski), także anatomię (Sz. Syrski), embriologię (J. Nusbaum-Hilarowicz); w XX w., zwłaszcza po II wojnie świat., pojawiły się nowe kierunki badań, przede wszystkim ichtiologia stosowana, gł. w związku z rozwojem rybołówstwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia