iberoamerykańskie spotkania na szczycie
 
Encyklopedia PWN
iberoamerykańskie spotkania na szczycie,
konferencje szefów państw Ameryki Łac., Hiszpanii i Portugalii, odbywane corocznie od 1991;
cele: koordynacja działań polit., ekon., integracja iberoamer., panamer. wspólny rynek, integracja z UE.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia