hydroforowe urządzenie
 
Encyklopedia PWN
hydroforowe urządzenie,
urządzenie, którego podstawowe elementy to: pompa, napędzający ją silnik i zamknięty zbiornik wodno-powietrzny (hydrofor);
(hydrofor); stosowane do zasilania w wodę pojedynczych domów, sieci małych wodociągów (np. wiejskich) oraz, w wodociągowych sieciach osiedlowych i wewn. instalacjach wodociągowych wysokich budynków, do podwyższania niskiego ciśnienia wody do wartości wymaganej w punktach jej czerpania; pompa wirowa tłoczy wodę jednocześnie do zbiornika i sieci lub wewn. instalacji wodociągowej (albo tylko do zbiornika); po wypełnieniu zbiornika wodą do granicznego poziomu i uzyskaniu w nim ciśnienia umożliwiającego przetłoczenie wody do najwyżej położonych pomieszczeń, pompa wyłącza się automatycznie i sprężone powietrze wytłacza wodę ze zbiornika do sieci lub instalacji; cofaniu się wody w kierunku pompy zapobiega zawór zwrotny; po odpowiednim obniżeniu się ciśnienia w zbiorniku pompa włącza się i cykl się powtarza; obecnie tradycyjne u.h. zastępuje się takimi, w których pompa jest zespolona w jedną konstrukcję ze zbiornikiem ciśnieniowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia