homogenizacja produktów spożywczych
 
Encyklopedia PWN
homogenizacja produktów spożywczych,
wytwarzanie jednolitej, trwałej mieszaniny z 2 lub więcej składników, które nie mieszają się ze sobą w normalnych warunkach;
w technologii spoż. mającej do czynienia z substancjami w stanie emulsji, homogenizacja jest mech. rozdrabnianiem dużych cząstek fazy rozproszonej, prowadzącym do zwiększenia stabilności emulsji (trwałego, równomiernego rozproszenia cząstek koloidowych w cieczy rozpraszającej); np. stosowana w mleczarstwie homogenizacja mleka lub śmietanki polega na rozdrobnieniu dużych cząstek tłuszczu mleka, co zapobiega zbieraniu się tłuszczu na powierzchni; homogenizacja produktów mleczarskich jest przeprowadzana w homogenizatorach szczelinowych; homogenizację przeprowadza się również przy użyciu szybkoobrotowych mieszadeł, młynków koloidalnych, ultradźwięków itp.; homogenizacja ma zastosowanie m.in. przy wyrobie margaryny, majonezów, kremów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia