homiletyka
 
Encyklopedia PWN
homiletyka
[gr. homilētikḗ ‘sztuka nawiązywania kontaktu słownego z ludźmi’],
kaznodziejstwo,
rodzaj twórczości w formie ustnej lub pisemnej obejmujący kazania kośc. (homilie);
także wiedza o zasadach komponowania, stylizowania i wygłaszania kazań, dział teologii praktycznej; jedna z odmian sztuki oratorskiej, nawiązująca do tradycji gr. i rzym. retoryki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia