historiozofia
 
Encyklopedia PWN
historiozofia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, sophía ‘mądrość’],
filozofia historii, filozofia dziejów,
dziedzina ogólnych rozważań nad przebiegiem procesu dziejowego, nad sensem historii, charakterem, znaczeniem i statusem praw historycznych, sposobami rozumienia historii, czynnikami jej rozwoju;
od czasów starożytnych historiozofia występowała w ścisłym związku z filozofią (m.in. filozoficzno-teologiczna interpretacja dziejów świętego Augustyna w Państwie Bożym); jako samodzielna dyscyplina historiozofia nabrała znaczenia zwłaszcza od czasów G.W.F. Hegla; w 2. połowie XIX w. rozwijała się równocześnie z socjologią; próby całościowych ujęć historiozoficznych przedstawili m.in. B. Croce, O. Spengler, A.J. Toynbee. Termin historiozofia przyjął się w języku polskim, w innych językach stosuje się pojęcie filozofia historii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia