hipologia
 
Encyklopedia PWN
hipologia
[gr. híppos ‘koń’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o koniu domowym, obejmująca: anatomię, fizjologię, ewolucję, filogenezę, chów i hodowlę oraz organizację i historię hodowli koni;
jedna z najstarszych nauk o zwierzętach domowych; pierwszą pol. książką zawierającą wiadomości z zakresu hipologii jest dzieło Conrada Spraua a lekarstua konskie... (1532, ostatnie wyd. 1948).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia