higrometria
 
Encyklopedia
higrometria
[gr. hygrós ‘wilgotny’, ‘mokry’, metréō ‘mierzę’],
dział metrologii zajmujący się metodami i technikami pomiaru wilgotności gazów (gł. powietrza);
pomiary wilgotności są wykorzystywane m.in. w technologii chem., medycynie, przy konserwacji dzieł sztuki; przyrządy pomiarowe higrometry.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia