heterotransplantacja
 
Encyklopedia PWN
heterotransplantacja
[gr.-łac.],
ksenotransplantacja,
med. dawniej używane określenie na przeszczepianie narządów lub tkanek między osobnikami różnych gatunków;
ob. nazywane ksenotransplantacją.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia