halony
 
Encyklopedia PWN
halony,
fluorowcopochodne metanu i etanu o cząsteczkach, w których wszystkie atomy wodoru są zastąpione atomami fluoru, bromu i/lub chloru;
niepalne gazy lub ciecze, nie przewodzą prądu elektrycznego, nie powodują korozji; stosowane jako środki gaśnicze (gaśnice halonowe zawierają sprężone halony); najczęściej używane: trifluorobromometan CF3Br — halon 1301, difluorochlorobromometan CF2ClBr — halon 1211, tetrafluorodibromoetan C2F4Br2 — halon 2402. Stosowanie halonów jest ograniczane, gdyż uważa się, że działają one niszcząco na ozonosferę, podobnie jak freony.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia