gospodarstwo leśne
 
Encyklopedia PWN
gospodarstwo leśne:
1) obszar lasu wraz z przynależnymi do niego urządzeniami komunikacyjnymi, transportowymi, technicznymi, zabudowaniami i in. środkami produkcji przeznaczonymi do wykonywania w nim i za jego pośrednictwem działalności w dziedzinie produkcji leśnej;
2) terytorialna jednostka planowania w urządzaniu lasu; obszar wyorębniony ze względu na jednakowe lub zbliżone możliwości produkcyjne, wynikające z jednakowych lub podobnych właściwości siedlisk; obejmuje od kilkuset do kilku tysięcy hektarów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia