gorący pieniądz
 
Encyklopedia PWN
gorący pieniądz,
ekon.:
1) w obrocie krajowym — część pieniądza w obiegu i na rachunkach bankowych a vista; środki pieniężne przenoszone przez właścicieli z jednego ośrodka finansowego do innego w celu wykorzystania różnicy w poziomach stóp procentowych albo zabezpieczenia się przed spadkiem kursu waluty; ruchy gorącego pieniądza mają często charakter spekulacyjny, zwłaszcza w okresach kryzysów walutowych;
2) w obrocie międzynarodowym — kapitał krótkoterminowy przepływający między krajami w celach spekulacyjnych; duże przepływy g.p. mogą doprowadzić do powstania lub pogłębienia się deficytu w bilansie płatniczym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia