głasnost
 
Encyklopedia PWN
głasnost
[ros.],
jawność,
główny element programu przebudowy (pierestrojka), zainicjowanej w ZSRR przez M. Gorbaczowa;
1985–90 stworzyła warunki do demokratyzacji życia społecznego i zmian w konstytucji ZSRR (zniesienie cenzury, wycofanie zapisu o kierowniczej roli KPZR i inne); zapoczątkowała proces formowania się w ZSRR narodowościowych społeczeństw obywatelskich; w rezultacie przyczyniła się do rozpadu ZSRR i do załamania systemu komunistycznego w świecie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia