geny Ir
 
Encyklopedia PWN
geny Ir, ang. immune response genes,
geny odpowiedzi immunologicznej programujące sekwencję aminokwasową polipeptydów tworzących występujące na powierzchni komórek własne antygeny zgodności tkankowej;
geny Ir należą do głównego kompleksu zgodności tkankowej, u człowieka określanego HLA układ antygenów; programowana przez geny Ir budowa antygenów HLA warunkuje zakres możliwych prezentacji własnych lub obcych struktur nazwanych antygenami konwencjonalnymi, które po związaniu z antygenami HLA i prezentacji komórkom odpornościowym (limfocyty T) wywołują odpowiedź tych komórek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia