genetyczne odciski palców
 
Encyklopedia PWN
genetyczne odciski palców,
różnice w sekwencji DNA osobników tego samego gatunku, pozwalające na ich rozróżnienie;
metodę porównywania różnic w sekwencji DNA w celu identyfikacji opracował A. Jeffreys 1985; metoda ta wykorzystuje wysoce zmienne repetytywne sekwencje mikrosatelitarnego DNA, które u niespokrewnionych osób występują w różnych loci (pozycji w chromosomie) w różnej liczbie powtórzeń; DNA izoluje się ze śliny, krwi, włosów lub innych dostępnych fragmentów tkanek; następnie przeprowadza się analizę polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych (RFLP); zastosowanie reakcji PCR pozwala na namnażanie i analizę mikroskopijnych ilości DNA; badanie genetycznych odcisków palców stosuje się m.in. przy dochodzeniu rodzicielstwa, pokrewieństwa, identyfikacji zwłok i szczątków oraz do identyfikacji próbek materiału biologicznego znalezionych na miejscu przestępstwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia