frakcja
 
Encyklopedia PWN
frakcja
[łac. fractio ‘łamanie’],
chem. wyodrębniona część mieszaniny odznaczająca się określonymi właściwościami fiz. — np. temperaturę wrzenia lub temperaturą topnienia, gęstością lub rozpuszczalnością w danym rozpuszczalniku (albo grupie rozpuszczalników) — lub, w przypadku rozdrobnionych ciał stałych (np. kruszywa), zakresem rozmiarów ziarn;
poszczególne frakcje otrzymuje się w wyniku zastosowania jednej z metod rozdzielania mieszanin, np. destylacji, krystalizacji, ekstrakcji, absorpcji, adsorpcji, rozdzielania w klasyfikatorze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia