fotointerpretacja
 
Encyklopedia PWN
fotointerpretacja
[gr.-łac.],
postępowanie mające na celu rozpoznanie i identyfikację obiektów, zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, a odwzorowanych na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych;
rozróżnia się: fotointerpretację kameralną — przeprowadzaną w warunkach laboratoryjnych na podstawie obserwacji wizualnych z wykorzystaniem instrumentów ułatwiających widzenie stereoskopowe, fotointerpretację polową — wykorzystującą obserwacje przeprowadzane w terenie, i fotointerpretację kombinowaną (polowo-kameralną).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia