polową

Encyklopedia PWN

Polowe Drużyny Sokole, Stałe Drużyny Sokole,
ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, zał. 1912 z inicjatywy Ligi Nar. jako konkurencja dla Związków Strzeleckich i Strzelca;
emisja polowa
[gr.-łac.],
autoemisja, zimna emisja,
fiz. emisja elektronów z ciała stałego zachodząca pod wpływem silnego pola elektrycznego wytwarzanego przy jego powierzchni (o natężeniu rzędu 109 V/cm);
roln. urzędowe sprawdzanie stanu plantacji nasiennej w okresie wegetacji, przeprowadzane przez uprawnione organy kontrolne wg jednolitej metodyki.
instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny (manewrów, ćwiczeń) łączność pocztową jednostkom wojskowym i żołnierzom oraz łączność między żołnierzami a ludnością cywilną.
geod. odręczny rysunek terenu wykonany podczas zdjęć geodezyjnych;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
fortyfikacja
[łac. fortificatio ‘umocnienie’],
w znaczeniu ogólnym zespół obiektów fortyfikacyjnych; także dziedzina inżynierii wojsk. zajmująca się opracowywaniem konstrukcji obiektów fortyfikacyjnych oraz koncepcją użycia ich do działań bojowych.
Głódź Sławoj Leszek, ur. 13 VIII 1945, Bobrówka (Podlasie),
arcybiskup, generał, prawnik;
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
Płoski Tadeusz, ur. 9 III 1956, Lidzbark Warmiński, zm. 10 IV 2010, Smoleńsk,
biskup polowy WP, generał, prawnik;
artyleria
[fr.],
rodzaj wojsk odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w holowane albo samobieżne działa (artyleria lufowa) lub niektóre rodzaje wyrzutni rakietowych (artyleria rakietowa), amunicję, urządzenia do prowadzenia ognia, sprzęt do dostarczania zaopatrzenia itp.;
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
czujnik, sensor:
fotointerpretacja
[gr.-łac.],
postępowanie mające na celu rozpoznanie i identyfikację obiektów, zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi, a odwzorowanych na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych;
Gawlina Józef Feliks, ur. 18 XI 1892, Strzybnik (Opolskie), zm. 21 IX 1964, Rzym,
arcybiskup;
Gorzechowski Jan, pseud. Jur, ur. 21 XII 1878, Siedlce, zm. 21 VI 1948, Brookwood (Anglia),
działacz PPS, generał.
Guzdek Józef, ur. 18 III 1956, Wadowice,
biskup polowy WP, teolog;
Jachimowski Tadeusz, pseud. Budwicz, ur. 17 II 1892, Kazimierza Mała k. Pińczowa, zm. 7 lub 8 VIII 1944, Warszawa,
pułkownik, ksiądz;

Słownik języka polskiego PWN

polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia