formierskie materiały
 
Encyklopedia PWN
formierskie materiały,
materiały służące do wyrobu mas formierskich oraz na pokrycia ochronne form i rdzeni (zapobiegają przywieraniu ziarenek piasku do odlewu);
masy te w ok. 90% składają się z osnowy ziarnowej (piasku kwarcowego lub piasku z materiałów ceramicznych, np. szamotu); ponadto zawierają spoiwa, czyli materiały wiążące osnowę i nadające masie właściwą wytrzymałość (glinki ogniotrwałe, cement, szkło wodne, oleje, żywice fenolowe i mocznikowe) oraz dodatki nadające masie odpowiednie właściwości technol. (np. pył węgla kam. zapobiega przypalaniu się masy przy powierzchni odlewu i poprawia jego gładkość). Do materiałów pomocniczych należą: pudry formierskie, zapobiegające przylepianiu się masy do powierzchni modeli i rdzenia, kleje do łączenia rdzeni i materiały do sporządzania odlewniczych pokryć ochronnych, zabezpieczających powierzchnię rdzenia lub formy przed działaniem ciekłego metalu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia